LPEU/2018/162 COM(2018)809 SPRÁVA KOMISIE Taliansko Správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)809
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/162

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.01.2019
Ukončenie štádia: 17.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)