LPEU/2018/160 COM(2018)808 OZNÁMENIE KOMISIE Sprísnený dohľad – Grécko, november 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)808
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/160
Dátum ukončenia procesu: 05.12.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 27.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018