LPEU/2018/157 COM(2018)803 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje, že Rumunsko neprijalo účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie Rady z 22. júna 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)803
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/157

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)