LPEU/2018/153 COM(2018)755 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná monitorovacia správa o vykonávaní programu na podporu štrukturálnych reforiem za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)755
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/153

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)