LPEU/2018/149 JOIN(2018)28 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Prvky stratégie EÚ pre Indiu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2018)28
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/149
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019