LPEU/2018/146 COM(2018)746 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)746
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/146
Dátum ukončenia procesu: 23.11.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018