LPEU/2018/143 COM(2018)850 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o dosiahnutom pokroku Bulharska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)850
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/143
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019