LPEU/2018/142 COM(2018)851 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pokroku Rumunska v rámci mechanizmu spolupráce a overovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)851
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/142
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019