LPEU/2018/141 COM(2018)744 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlame...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)744
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/141
Dátum ukončenia procesu: 18.12.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018