LPEU/2018/138 COM(2018)740 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o fungovaní smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)740
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/138

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)