LPEU/2018/137 JOIN(2018)26 Spoločný návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v spoločnom výbore zriadenom Európsko-stredomorskou dočasnou dohodou o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, pokiaľ ide o predĺženie akčného plánu EÚ a Palestínskej samosprávy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2018)26
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/137
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019