LPEU/2018/136 JOIN(2018)27 Spoločný návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie akčného plánu EÚ a Izraela

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2018)27
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/136
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019