LPEU/2018/134 COM(2018)738 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)738
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/134

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)