LPEU/2018/130 COM(2018)733 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení príslušných dohôd podľa článku XXI GATS s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, so samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Matsua (čínskym Tchaj-pejom), s Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Čína, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, so Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)733
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/130
Dátum ukončenia procesu: 30.09.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 30.09.2019