LPEU/2018/129 COM(2018)735 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovanej právomoci udelenej Komisii podľa nariadenia (ES) č. 443/2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)735
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/129
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 30.03.2021