LPEU/2018/128 COM(2018)666 OZNÁMENIE KOMISIE RADE v súlade s článkom 395 smernice Rady 2006/112/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)666
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/128

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)