LPEU/2018/122 COM(2018)729 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnej rade zriadenej v rámci Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku v oblasti predchádzania sporom a ich urovnávania a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)729
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/122

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)