LPEU/2018/120 COM(2018)727 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2010/99/EÚ, ktorým sa Litovskej republike povoľuje predĺžiť uplatňovanie opatrenia odchyľujúceho sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)727
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/120

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)