LPEU/2018/119 COM(2018)728 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní dohôd o voľnom obchode 1. január 2017 – 31. december 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)728
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/119

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)