LPEU/2018/117 COM(2018)731 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na tridsiatom ôsmom zasadnutí Stáleho výboru pre Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, so z...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)731
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/117

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)