LPEU/2018/116 COM(2018)717 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať na siedmom zasadnutí zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva v mene Európskej únie, pokiaľ ide o určité zmeny prílohy 3 k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)717
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/116

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)