LPEU/2018/113 COM(2018)714 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 285 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)714
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/113

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)