LPEU/2018/112 COM(2018)706 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže na odvetvie poľnohospodárstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)706
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/112
Dátum ukončenia procesu: 28.11.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018