LPEU/2018/111 JOIN(2018)22 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/735 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2018)22
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/111

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)