LPEU/2018/107 C(2018)7500 STANOVISKO KOMISIE k návrhu zmeny protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý Súdny dvor predložil 26. marca 2018 a ktorý bol zmenený 10. augusta 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2018)7500
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/107

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)