LPEU/2018/106 C(2018)7510 STANOVISKO KOMISIE k návrhu rozpočtového plánu Talianska, ktorým sa Taliansko žiada, aby predložilo revidovaný návrh rozpočtového plánu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2018)7510
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/106

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)