LPEU/2018/104 COM(2018)703 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zásady subsidiarity a proporcionality: Posilnenie ich úloh v tvorbe politík EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)703
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/104
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019