LPEU/2018/103 COM(2018)711 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Správa o pokroku týkajúca sa vykonávania akčného plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)711
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/103

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 24.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)