LPEU/2018/102 COM(2018)710 Návrh NARIADENIE RADY ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)710
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/102
Dátum ukončenia procesu: 11.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 24.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2019