LP/2024/97 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 112. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 3. júna do 14. júna 2024 v Ženeve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18236/2024-M_OdVPA
Podnet: Ústava Medzinárodnej organizácie práce
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/97
Dátum začiatku MPK: 01.03.2024
Dátum konca MPK: 14.03.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.03.2024
Ukončenie štádia: 01.03.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.03.2024
Ukončenie štádia: 14.03.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)