LP/2024/9 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2024/001073
Podnet: Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.1/2024 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 28.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/9
Dátum začiatku MPK: 09.01.2024
Dátum konca MPK: 15.01.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.01.2024
Ukončenie štádia: 09.01.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.01.2024
Ukončenie štádia: 15.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.01.2024
Ukončenie štádia: 18.01.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)