LP/2024/83 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 17824/2024-M_OPVA
Podnet: § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/83
Dátum začiatku MPK: 22.02.2024
Dátum konca MPK: 13.03.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.02.2024
Ukončenie štádia: 22.02.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.02.2024
Ukončenie štádia: 13.03.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.03.2024
Ukončenie štádia: 15.03.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.03.2024
Ukončenie štádia: 09.04.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.03.2024
Ukončenie štádia: 09.04.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 09.04.2024
Ukončenie štádia: 09.04.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 09.04.2024
Ukončenie štádia: 18.04.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 18.04.2024
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: