LP/2024/80 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: č. 1735/2024, spis č. UJD SR 1803-2024
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/80
Dátum začiatku MPK: 22.02.2024
Dátum konca MPK: 06.03.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.02.2024
Ukončenie štádia: 22.02.2024
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.02.2024
Ukončenie štádia: 06.03.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.03.2024
Ukončenie štádia: 02.04.2024
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)