LP/2024/8 Návrh Dohody o vytvorení dlhodobej konštituencie v skupine Svetovej banky na roky 2024 - 2034

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/005616/2024-183
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/8
Dátum začiatku MPK: 10.01.2024
Dátum konca MPK: 23.01.2024
Dátum ukončenia procesu: 07.02.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.01.2024
Ukončenie štádia: 09.01.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.01.2024
Ukončenie štádia: 23.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia: 26.01.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia: 07.02.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.01.2024
Ukončenie štádia: 07.02.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.02.2024
Ukončenie štádia: 07.02.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)