LP/2024/69 Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8365/2024-4.2
Podnet: Bod B.1. uznesenia vlády SR č. 372/2022 zo dňa 1.6.2022
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Aktualizácia Koncepcia adresuje potrebu posilnenia adaptačnej schopnosti v sektore vodného hospodárstva a zmenu kompetencií rezortov.
Posledná zmena: 23.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/69
Dátum začiatku MPK: 14.02.2024
Dátum konca MPK: 22.02.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.02.2024
Ukončenie štádia: 14.02.2024
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2024
Ukončenie štádia: 22.02.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)