LP/2024/64 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 170829/2024-2062-53221
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/64
Dátum začiatku MPK: 12.02.2024
Dátum konca MPK: 01.03.2024
Novelizované predpisy: 57/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.02.2024
Ukončenie štádia: 12.02.2024
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2024
Ukončenie štádia: 01.03.2024