LP/2024/6 Návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 8992/47156/2023/KBR
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/6
Dátum začiatku MPK: 09.01.2024
Dátum konca MPK: 22.01.2024
Dátum ukončenia procesu: 20.02.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.01.2024
Ukončenie štádia: 08.01.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.01.2024
Ukončenie štádia: 22.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.01.2024
Ukončenie štádia: 31.01.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.02.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.02.2024
Ukončenie štádia: 20.02.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)