LP/2024/56 Návrh Revízie Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2024)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 170462/2024-3231-52721
Podnet: úloha predsedu vlády
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na požiadavku predsedu vlády SR na skoré zasadnutie vlády k prijatiu potrebných opatrení po rokovaní Okrúhleho stola so zástupcami automobilového priemyslu, ktoré sa konalo dňa 25. januára 2024.
Posledná zmena: 23.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/56
Dátum začiatku MPK: 09.02.2024
Dátum konca MPK: 15.02.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.02.2024
Ukončenie štádia: 09.02.2024
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.02.2024
Ukončenie štádia: 15.02.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.02.2024
Ukončenie štádia: 23.02.2024
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)