LP/2024/54 Legislatívny zámer k návrhu zákona o regulácii vesmírnych aktivít

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Legislatívny zámer
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 06882/2024/SEKPS/11610-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/54
Dátum začiatku MPK: 08.02.2024
Dátum konca MPK: 28.02.2024

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 08.02.2024
Ukončenie štádia: 08.02.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2024
Ukončenie štádia: 28.02.2024
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)