LP/2024/313 Návrh na vydanie osvedčenia o strategickej investícii na investičný projekt „Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 20356/2024/SSD/55445-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predložený materiál sa predkladá v rámci skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Ide o opodstatnený a relevantný krok, vzhľadom na to, že cieľom materiálu je zabezpečenie akcelerácie posudzovacích a povoľovacích procesov ohľadom investičných projektov realizovaných z finančných prostriedkov fondov EÚ. V prípade, že by nebolo možné zrealizovať projekt z fondov EÚ, hrozia štátu značné hospodárske škody.
Posledná zmena: 03.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/313
Dátum začiatku MPK: 25.06.2024
Dátum konca MPK: 01.07.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.06.2024
Ukončenie štádia: 25.06.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2024
Ukončenie štádia: 01.07.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)