LP/2024/309 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, podkapitole Zbor väzenskej a justičnej stráže

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S-MSSR-007869/2024
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/309
Dátum začiatku MPK: 24.06.2024
Dátum konca MPK: 08.07.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2024
Ukončenie štádia: 24.06.2024
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2024
Ukončenie štádia: 08.07.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)