LP/2024/307 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5025/2024-100
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Takáč, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/307
Dátum začiatku MPK: 24.06.2024
Dátum konca MPK: 08.07.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2024
Ukončenie štádia: 24.06.2024
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2024
Ukončenie štádia: 08.07.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)