LP/2024/305 Správa o priebehu a výsledkoch 15. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 037757/2024-OĽPR
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/305
Dátum začiatku MPK: 24.06.2024
Dátum konca MPK: 08.07.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2024
Ukončenie štádia: 24.06.2024
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2024
Ukončenie štádia: 08.07.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)