LP/2024/301 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 531/2023 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S20852-2024-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne (dôvody uvedené v predkladacej správe)
Posledná zmena: 02.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/301
Dátum začiatku MPK: 21.06.2024
Dátum konca MPK: 01.07.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.06.2024
Ukončenie štádia: 21.06.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2024
Ukončenie štádia: 01.07.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)