LP/2024/300 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť De Jong Slovakia, s. r. o., IČO 55 913 024, na podporu realizácie investičného zámeru v Prešove

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 126479/2024-4270-202083
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/300
Dátum začiatku MPK: 21.06.2024
Dátum konca MPK: 04.07.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.06.2024
Ukončenie štádia: 21.06.2024
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2024
Ukončenie štádia: 04.07.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)