LP/2024/29 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Organizácie Spojených národov v Nairobi, Keňa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5347/2024
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného MPK je potreba vystavenia poverovacích listín pre delegáciu, ktoré je potrebné predložiť pri registrácii na podujatie. Registrácia končí dňa 9.2.2024. Poverovacie listiny vystavuje minister ZVaEZ SR.
Posledná zmena: 30.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/29
Dátum začiatku MPK: 22.01.2024
Dátum konca MPK: 26.01.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 22.01.2024
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 26.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)