LP/2024/279 Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 84.550)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/010493/2024-183
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/279
Dátum začiatku MPK: 10.06.2024
Dátum konca MPK: 21.06.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.06.2024
Ukončenie štádia: 10.06.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2024
Ukončenie štádia: 21.06.2024