LP/2024/236 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/004409/2024-635
Podnet: Transpozícia právnych predpisov Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/236
Dátum začiatku MPK: 22.05.2024
Dátum konca MPK: 11.06.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia: 11.06.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)