LP/2024/234 Inštitucionálny a koordinačný rámec pre digitálnu transformáciu Slovenska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 047870/2024
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/234
Dátum začiatku MPK: 20.05.2024
Dátum konca MPK: 31.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 31.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.06.2024
Ukončenie štádia: 10.06.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)