LP/2024/233 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-52-9/2024
Podnet: čl. 86 písm. l) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predkladaný materiál je z dôvodu plánovaného nasadenia dodatočného príspevku OS SR do vojenských štruktúr NATO/EÚ od 1.7. 2024 potrebné schváliť z úrovne NR SR do konca júna 2024. V opačnom prípade nasadenie príspevku OS SR do vojenských štruktúr NATO/EÚ od 1.7.2024 nebude možné.
Posledná zmena: 27.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/233
Dátum začiatku MPK: 20.05.2024
Dátum konca MPK: 24.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 20.05.2024
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 24.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)